شماره تماس : 09139000503

نرخ پورسانت کاربران عزیز در طرح ویژه سایت اعتبار 20 اذر ماه 96

نرخ پورسانت کاربران عزیز در طرح ویژه سایت اعتبار 20 اذر ماه 96

نرخ پورسانت های زیر نرخ درآمد پایه برای کاربران برنزی میباشد

نرخ پورسانت بازدید ساز حداقل ۲ ریال و حداکثر ۲۲ ریال

نرخ پورسانت بازدید گوگل حداقل ۱۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰۰ ریال

نرخ پورسانت پاپ آپ اول ۵۰ ریال ، پاپ آپ دوم ۴۰ ریال و پاپ آپ سوم ۳۰ ریال......طرح ویژه تا ۲۰ اذر ماه ۹۶

نرخ پورسانت اسمارت پاپ اول ۳۰ ریال ، اسمارت آپ دوم ۲۰ و اسمارت آپ سوم ۱۰ ریال .....طرح ویژه تا ۲۰ اذر ماه ۹۶

نرخ ها با توجه به سطوح کاربری تا ۳۰% افزایش میابد.

واریزی ها منظم همه روزه بجز روزهای تعطیل در ساعات اداری انجام میشود